Apteekki sairaalaan

Useat isot sairaalat toivovat tiloihinsa apteekkia, josta kotiutettavat potilaat voisivat hakea lääkkeensä. Vaikka sairaalassa on sairaala-apteekki tai lääkekeskus, sieltä ei voi myydä lääkkeitä avohoitoon. Potilaalle tilanne on hankala. Sairaalareissun päätteeksi on etsittävä apteekki, josta sairaalassa määrätyt lääkkeet voi hakea. Voi käydä niin, että paikkakunnan apteekissa ei ole potilaan tarvitsemaa lääkettä varastossa, vaan se on tilattava erikseen.

Yksityisillä apteekkareilla olisi mahdollisuus siirtää apteekkinsa sairaalaan. Toistaiseksi siihen ei ole ollut halukkuutta.

Fimea on myöntänyt uuden apteekkiluvan Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Sinne avataan ensimmäinen sairaalassa toimiva yksityisapteekki. Lehtitietojen mukaan ainakin viisi sairaalaa toivoisi potilailleen lääkkeitä myyvää apteekkia tiloihinsa. Keski-Suomessa tehtiin tutkimus siitä, mitä palveluja potilaat haluaisivat sairaalan yhteyteen. Apteekki nousi ykköseksi. Rakenteilla olevaan uuteen keskussairaalaan on tätä varten varattu jo tilat.

Apteekki tarvittaisiin myös Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Itä-Suomen yliopisto haluaisi perustaa KYS:n yhteyteen sivuapteekin. Valitettavasti lainsäädäntö estää sen, sillä Itä-Suomen yliopistolla ei ole oikeutta pitää sivuapteekkeja. Sairaalan yhteydessä oleva apteekki turvaisi kotiutettavan potilaan lääkehoidon jatkuvuuden. Se voisi toimia myös farmasian opetusyksikkönä.

Nykyinen hallitus on kurittanut yliopistoja monella tavalla. Sekä Helsingin, että Itä-Suomen yliopisto saivat aiemmin pitää apteekkiveron itsellään ja käyttää sitä opetukseen ja tutkimukseen. Nyt molemmat yliopistot joutuvat maksamaan sen valtiolle. Itä-Suomen yliopistossa säästö kohdistuu terveystieteiden tiedekuntaan, joka menetti reilun miljoonan vuosibudjetistaan. Ei ole realistista toivoa, että tämä hallitus olisi valmis muuttamaan lakia siten, että yliopisto saisi perustaa sivuapteekin.

Yksi mahdollisuus olisi antaa mahdolliselle, tulevalle sote-yhtymälle apteekkilupa sairaalan yhteyteen. Sekin vaatisi lääkelain muutoksen ja on poliittisesti herkkä asia. Nopein tapa saada potilaita palveleva apteekki KYSiin on perustaa sairaalan tiloihin yksityinen apteekki.

Fimea on äskettäin myöntänyt uuden apteekkiluvan Kuopioon. Tuleva apteekkari saa valita mihin hän apteekkinsa perustaa. Olisiko KYS realistinen vaihtoehto?

Kirjoittaja on apteekkiopin professori. Lähetä palautetta: kuopio.mielipide@media.fi