Eduskunta-avustaja on taustatuki ja sparraaja

Aleksi Eskelinen on kaupunginvaltuuston jäsen ja kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja. Päätyökseen hän toimii kansanedustajan avustajana. Kuva: Sonja Lautamatti

Aleksi Eskelinen on työskennellyt eduskunta-avustajana kahdeksan vuotta. Työ päättyy tänä keväänä.

Kun uudet kansanedustajat aloittavat vaalien jälkeen tehtävässään, valitsevat he itselleen eduskunta-avustajat. Avustajat toimivat kansanedustajien taustatukena.
Kuopiolainen Aleksi Eskelinen on kahdeksan vuoden ajan toiminut päätyönään keskustan kansanedustaja Markku Rossin eduskunta-avustajana. Työ alkoi vuonna 2011, jolloin eduskuntaan uudelleen valittu Rossi pyysi nuorta tuttavaansa avustajakseen.
– Minulla oli niihin aikoihin tapahtunut monta elämänmuutosta. Olin hiljakkoin jättänyt taloustieteen opintoni Helsingissä tauolle, sillä isäni kuoli ja tulin veljeni kanssa pitämään isäni maatilaa Niemisjärvelle. Kun Rossi pyysi avustajakseen, näin sen mielenkiintoisena mahdollisuutena.

Eduskunta-avustajan hallinnollinen työnantaja on eduskunnan kanslia. Työnjohdollisena esimiehenä toimii kansanedustaja.
– Teimme heti alussa Markun kanssa etätyösopimuksen, joka mahdollistaa työskentelyn myös Kuopiosta käsin. Alussa olin paljon Kuopiossa ja tein samalla maatilan töitä. Myöhemmin tila siirtyi kokonaan veljelleni ja itse keskityin kokonaan avustajan työhön.
Vaikka Aleksilla onkin etätyösopimus, on hänellä myös oma työhuone eduskuntatalolla. Pääosin hän tekee työtä Kuopiosta käsin ja Helsingissä hän on noin joka kolmas viikko.

Eduskunta-avustajien valintaan ei ole olemassa virallisia kriteerejä ja käytännössä kansanedustajat saavat itse valita avustajansa. Myös avustajien roolit vaihtelevat edustajakohtaisesti. Joillakin avustajilla työ painottuu sihteerin töihin, joillakin enemmän poliittiseen avustamiseen ja sparraukseen.
– Oma työni sisältää esimerkiksi taustaselvityksiä, tiedonhankintaa, mediaseurantaa, puheiden valmistelua ja kansalaisyhteydenpitoa. Teen tiivistelmiä, jottei edustajan tarvitse itse kahlata läpi kymmeniä sivuja materiaaleja. Käymme myös Markun kanssa paljon yleistä poliittista keskustelua.

Aleksi sanoo, että eduskunta-avustajana toimiminen on tuonut paljon ymmärrystä poliittisista prosesseista.
– Tässä työssä näkee lähietäisyydeltä, miten eri hankkeet etenevät eduskunnassa. Avustajana on koko ajan politiikan ytimessä ja pysyy kartalla asioista.
Työssä mielekästä on Aleksin mielestä myös verkostoituminen. Hän on paljon tekemisissä puolueen muiden eduskunta-avustajien kanssa.
– Eduskunnassa toimii myös Avustajat ilman rajoja, eli AIR, mikä on kaikkien puolueiden avustajien yhteinen verkosto. Sen kautta järjestämme tilaisuuksia ja tapahtumia.
Avustaja pääsee aika ajoin myös esittelemään eduskuntataloa vierailijoille.

Rossi ei enää lähde ehdolle kevään eduskuntavaaleihin, joten Aleksinkin työ eduskunta-avustajana päättyy.
– Lähes kaikki poliittiset tehtävät ovat määräaikaisia ja myös meidän avustajien sopimukset tehdään vaalikaudeksi kerrallaan. Nyt kun Markku jää pois eduskunnasta, alkaa itselläkin uusi vaihe elämässä.
Seuraavaksi Aleksi aikoo tehdä tauolla olleet opintonsa loppuun.
– Tosin taloustieteen sijaan aion keskittyä kauppatieteisiin. Niistä on Kuopion alueella enemmän hyötyä.
Avustajan työstä kiinnostuneet voivat tiedustella avustajan tehtävistä eduskuntaryhmien kansliasta tai suoraan kansanedustajilta.