Johtajien matkoihin kymmeniä tuhansia vuodessa

Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, Savon Koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve, Savonia-ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja ja rehtori Mervi Vidgrén sekä Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen matkustavat työssään paljon. Kuvituskuva: Riitta Ketola

Kaupunkilehti selvitti, kuinka paljon johtajat tekevät virkamatkoja ja paljonko ne maksavat.

Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, Savon Koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve, Savonia-ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja ja rehtori Mervi Vidgrén sekä Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen matkustavat työssään paljon. Virkamatkoihin kuluu Kaupunkilehden selvityksen mukaan vuositasolla reilu 10 000–20 000 euroa.
Vuoden 2019 aikana kaupunginjohtajalle on tähän mennessä kirjaantunut 20 virkamatkaa, joista yksi on suuntautunut ulkomaille, Kuopion ystävyyskaupunki Shanghai-Pudongiin.
– Kaupunginjohtajan virkamatkat liittyvät pääsääntöisesti erilaisiin kaupungin edunvalvontaan liittyviin tehtäviin. Matkat suuntautuvat useimmiten pääkaupunkiseudulle, kaupungin hallintojohtaja Heikki Vienola kertoo.
Yliopiston rehtori taas on matkustanut tänä vuonna 25 Helsingin matkaa, sekä muita kotimaanmatkoja, kuten Jyväskylään, Ouluun ja Tampereelle.
– Vuoden 2019 puolella ulkomaanmatkoja on ollut 9. Nämä ovat olleet kansainvälisiä rehtorin tehtäviin ja Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFIn puheenjohtajuuteen liittyviä työryhmä- ja seminaarimatkoja, johdon assistentti Senja Hytinkoski avaa.

Vuoden 2019 aikana kaupunginjohtajan matkustamisesta on syntynyt kustannuksia tähän mennessä yhteensä 10 072,37 euroa.
– Summa sisältää matkaliput, majoituskustannukset, kilometrikorvaukset ja päivärahat, Vienola avaa.
Yliopiston rehtorin matkoihin on tänä vuonna kulunut noin 22 500 euroa. Tästä on poisluettu päivärahat.
Sakkyn johtajan matkustuskulujen toteuma syyskuun loppuun mennessä oli vajaa 17 000 euroa.
– Summaan sisältyy majoituspalveluja, matkustuskuluja, päivärahoja ja kilometrikorvauksia, kertoo hallintopalvelupäällikkö Tiina Toriseva.
Kotimaan virkamatkoja Kuopion alueen ulkopuolelle Helvellä on noin kerran viikossa. Ulkomaanmatkoja on on ollut tänä vuonna neljä.

Savonian hallinto- ja henkilöstöjohtaja Päivi Diov vastasi sähköpostilla, että Savonian rehtorin virkamatkoihin ei varata erillistä summaa, vaan matkat ovat osa Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n työmatkustamiseen varattuja kustannuksia. Diov ei maininnut summaa, joka matkoihin on tänä vuonna kulunut.
– Vidgrénillä on hallituksen puheenjohtajan myöntämä jatkuva matkamääräys kiinteästi rehtorin ja toimitusjohtajan työhön liittyviin tavanomaisiin kotimaan virkamatkoihin.
Diov kertoo, että virkamatkat ovat pääasiassa kotimaan matkoja. Ulkomaanmatkat ovat yksittäisiä liittyen lähinnä kansainvälisten kumppanuuskorkeakoulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Vienola kertoo, että kaupunginjohtajan matkat pyritään tekemään kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla, hyödyntäen matkakohtaisesti junayhteyksiä, lentokonetta ja omaa autoa.
– Junalipuissa hyödynnetään VR:n yrityssopimusalennuksia. Lentolippujen osalta pyritään myös etsimään edullisimpia vaihtoehtoja. Businessluokassa kaupunginjohtaja ja kaupungin työntekijät eivät tietääkseni ole matkustaneet.
Yliopiston rehtorin kulkuvälineenä taas on turistiluokan lento, juna tai yliopiston auto.
– Matkaan käytettävä aika ja työskentelyn vaativuus huomioiden matkustaminen kaukolennoilla businessluokassa on mahdollista, Hytinkoski avaa.

Savonian rehtorin virkamatkat tehdään lähtökohtaisesti lentäen, junalla tai Savonian autoilla.
– Junassa extra-luokassa ja lentämällä tavallisessa luokassa, Diov kertoo.
Sakkyn johtaja matkustaa Helsinkiin yleensä lentäen ja lähialueille autolla.
– Junissa pyritään matkustamaan työrauhan säilyttämiseksi ylemmässä luokassa, Toriseva sanoo.

Etäyhteydet vähentävät matkustamisen tarvetta

Virkamatkoista kysyttäessä sekä yliopistolta, Savoniasta että kaupungilta tuotiin erikseen esille, että erilaiset etäkokoukset ovat lisääntyneet.
– Video- ja Skype-kokoukset vähentävät matkustamista kampusten välillä, Senja Hytinkoski kertoo yliopiston rehtorin puolesta.
Samaa kommentoidaan Kuopion kaupungilta.
– Etäkokoukset vähentävät olennaisesti myös kaupunginjohtajan matkustustarvetta ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Kaupunginjohtaja itse harkitsee päivittäiseen työskentelyynsä liittyvän matkustustarpeen, Heikki Vienola kommentoi.

Kustannukset

  • Kuopion kaupunginjohtaja: Vuoden 2019 aikana tähän mennessä 10 072,37 € (summa sisältää matkaliput, majoituskustannukset, km-korvaukset ja päivärahat).
  • Sakkyn johtaja: Syyskuun loppuun mennessä vajaa 17 000 € (sis. majoituspalveluja, matkustuskuluja, päivärahoja ja km-korvauksia).
  • Itä-Suomen yliopiston rehtori: Lokakuun puoliväliin mennessä n. 22 500 € (poislukien päivärahat).