Joustaako keskusta fuusion ehdoista?

Kuopion Energian ja Savon Voiman fuusiohankkeesta pidettiin infotilaisuus Kuopiossa 14.8. Aiesopimus ei kelvannut Kuopion kaupunginhallitukselle. Kuva: Ilpo Lommi

Valtuustoryhmien puheenjohtajat sopivat energiayhtiöiden fuusiosopimuksen reunaehdoista maanantaina.

Kuopion Energian ja Savon Voiman fuusio mutkistui, kun asiantuntijaryhmän laatima aiesopimus äänestettiin Kuopion kaupunginhallituksessa uuteen valmisteluun luvuin 8– 2. Vain keskustapuolueen ryhmä olisi hyväksynyt aiesopimuksen sellaisenaan. Ensi maanantaina 21.10. valtuustoryhmien puheenjohtajat yrittävät määritellä Kuopion kaupungin fuusiosopimuksen reunaehtoja. Kun aiesopimus muuttuu, joutuu uusi sopimus uudestaan kuntien valtuustojen päätettäväksi.

Kuopion muuttaessa omia sopimusehtojaan on mahdollista, että myös muut kunnat alkavat avata sopimuspakettia ja fuusion hajoamisen riski kasvaa. Sisäpiirilähteiden mukaan jotkut tahot haluaisivat tahallaan kaataa fuusion ja myydä osan Kuopion Energiasta sekä säilyttää vain määräysvalta kaupungilla. Näin toimivat Kajaani ja Sotkamo ja saivat myymästään siivusta noin 200 miljoonaa euroa. Tämä on epäilemättä yksi tapa oikaista alijäämäistä budjettia ja rahoittaa investointeja.
Keskustalta näytetään vaadittavan joustoja, mutta toisaalta monissa puolueissa on aistittu, että energiasoppaan vaikuttaa Kuopion kokoomuksen sisäinen valtataistelu.

Kokoomuksen ryhmän ja omistusjaoston puheenjohtaja Allu Koskinen sanoo, että puolueiden tulee kirjata selvästi, mitkä ovat fuusiossa Kuopion reunaehdot. Koskinen kiistää valtataistelun ja näkee jatkoajan vain kuopiolaisen veronmaksajan edun valvomisena.
– Omistajaohjausjaoksen viesti äänin 4–1 ja hallituksen 8–2 tarkoittaa, että aiesopimukseen on tehtävä muutoksia. Kyse on isosta strategisesta päätöksestä, ei mistään iltalypsystä. Muilla kunnilla ei ole omaa energialaitosta. Nyt on poliittisen keskustelun aika ilman turhaa kiirettä, vaikka fuusiossa on paljon hyviä elementtejä.
Demarien ryhmyri Jaakko Kosusen mukaan ryhmä ei ole lyönyt lukkoon vielä tarkkoja kantojaan.
– Keskustelemme asiasta kunnallisjärjestön kanssa. Kyse on lähinnä Kuopion demokratiavajeesta fuusion hallintorakenteessa, vaikka itse liiketoiminnan fuusiointia ei taida vastustaa mikään taho.

Vihreiden Marja Berg uskoo synergiaetuihin, mutta myös vihreitä kiikastaa Kuopiota vähättelevä hallintomalli.
– Sopimuksen maaliin saanti edellyttää keskustalta joustavuutta. Poliittinen prosessi olisi pitänyt käydä aiemmin. Fuusion hallinnossa pitää näkyä kuntavaalin mukainen tulos. Nyt pitää oikeasti neuvotella eikä hautautua poteroihin.
Vasemmiston Laura Meriluoto suhtautuu varovaisen positiivisesti fuusioon, vaikka puoluetoveri Kalle Keinänen vastustaa näkyvästi hanketta ja on jakanut fuusiosta kriittistä materiaalia valtuutetuille.
– En ole lainkaan varma, onko fuusiosta Kuopiolle mitään hyötyä. Isossa yhtiössä olisi ehkä enemmän painoarvoa, kun tulevaisuuden energiakysymyksiä ratkotaan. Olen varovaisesti fuusion kannalla, Meriluoto sanoo.
Perussuomalaisten vetäjä Minna Reijosen mukaan ryhmässä on monenlaisia kantoja ja ryhmän linjaus on vielä tekemättä.
– Ryhmäpäätöstä emme tee ja jokainen saa sanoa vapaasti mielipiteensä.

Kristillisten Björn Cederbergin mielestä aiesopimusta ovat laatineet maakunnan parhaat voimat eikä hän pidä viisaana kasvattaa hallintoneuvoston kokoa Kuopion vuoksi.
– Jos fuusio tuo säästöjä 6,5 miljoonaa euroa vuodessa, sillä voidaan välttää veronkorotus ja hankkeisiin jää enemmän rahaa. Sopimuksen avaaminen on riski.
Sinisten Kimmo Kivelä uskoo energiapolitiikassa suuruuden ekonomiaan ja hän pitää tärkeimpänä maakunnan ja Kuopion välisen luottamuksen rakentamista.
– Kuopion ei pidä jättiläisen askelin polkea pienempiä kuntia eikä esiintyä liian hyökkäävästi maakuntaa kohtaan.

 

Keskustan näkemys: Kuopio sai hyvityksen

Keskustan ryhmäpuheenjohtaja Hannu Kananen kuului aiesopimusta laatineeseen ryhmään. Aiesopimuksessa Kuopiota hyvitettiin sillä, että yhtiön pääpaikka on Kuopiossa eikä esimerkiksi Siilinjärvellä.
– Kuopiota hyvitettiin myös antamalla sille puheenjohtajuuksia hallinnossa. Jos hallintoneuvostoa halutaan kasvattaa Kuopion hyväksi, sekin on meille ok.
Kanasta askarruttaa, mitä oikeasti Kuopion omistajaohjausjaoston enemmistö haluaa. Jaoston kommentit ovat olleet Kanasen mielestä tulkinnallisia.
– Nyt kun sopimus avataan, on riski, että muiltakin kunnilta tulee uusia vaatimuksia. Kuka tässä kaupungissa oikeasti hämmentää tätä energiaratkaisua? Mitkä ovat todelliset kynnyskysymykset? Toivottavasti maanantaina selviää.

Tästä on kyse: Fuusio palautui valmisteluun

  • Kuopion kaupunginhallitus päätti 30.9. palauttaa Kuopion Energian ja Savon Voiman fuusion aiesopimuksen uudelleen valmisteltavaksi .
  • Hallituksen 8– 2 voittanut enemmistökin pitää fuusiota lähtökohtaisesti kannatettavana, mutta ei hyväksy aiesopimuksessa esitettyä nykymuotoista sopimusta.
  • Jatkoneuvotteluissa on kiinnitettävä hallituksen enemmistön mielestä huomiota yhtiön hallintorakenteeseen, hallinnon edustuksellisuuteen ja Kuopion omistusosuuden nykyistä esitystä
  • parempaan huomioimiseen niissä tilanteissa, jos tulevaisuudessa syntyy uusia kuntaliitoksia.