”Kuopio rikkoo räikeästi lakia”

Mirja Ruotsalainen ja Raija Lehtinen ihmettelevät, miksi heidän vammaiset tyttärensä joutuvat maksamaan muita enemmän kyydistään. Kuva: Ismo Vornanen

Vammaisen kyyti on kalliimpi kuin terveen. Vanhemmat kokevat, että heidän tyttäriään syrjitään.

Kuopiolaisystävyksillä Mirja Ruotsalaisella ja Raija Lehtisellä on nelikymppiset vammaiset tyttäret. Tyttäret ovat kuljetuspalveluasiakkaita. Rouvat ihmettelevät, miksi vammaiset joutuvat maksamaan liikkumisestaan Kuopion kaupungin alueella enemmän kuin vammattomat ihmiset.

PERUSTURVALAUTAKUNTA päätti joulukuussa 2016, että se alkaa periä kuljetuspalveluasiakkailta korkeampaa taksaa kuin terveiltä henkilöiltä.
– Esimerkiksi, kun tyttäremme tulee käymään kotonamme Savolanniemen palvelukodista Julkulaan, häneltä peritään 5,50 euroa. Jos minä matkustan saman matkan, maksan siitä 3,30 euroa tai walttikortilla 2,48 euroa. Tämä on selvää syrjintää vammaisuuden perusteella, sanoo Ruotsalainen.

TYTTÄRET maksavat kansaneläkkeestä yli 900 euron palvelukodin asumis- ja hoitomaksut sekä yrittävät osallistua palvelutalon ulkopuoliseen elämään vähillä rahoilla käyttämällä kuljetuspalveluja. Eläkkeellä tyttäret ovat olleet 16-vuotiaasta asti.
– Minusta tämä on syrjintätapaus. Lain mukaan vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista peritään enintään julkisen liikenteen maksu tai muu vastaava kohtuullinen maksu. Tuo ”kohtuullinen” maksu koskee kuntia, joissa ei ole julkista liikennettä, ei siis Kuopiota. Vastaava maksu ei tarkoita korkeampaa maksua.

MOLEMMAT äidit kokevat, että kaupunki rikkoo hintakäytännön vuoksi yhdenvertaisuusperiaatetta. Naisten mukaan kaupunki perustelee ylihinnoittelun sillä, että kuntaliitoskunnissa, kuten Nilsiässä kuljetuspalveluasiakkailla on korkeammat taksat kuin kantakuopiolaisilla kuljetuspalveluasiakkailla.
Ruotsalainen ja Lehtinen pitävät perustelua huonona, koska eiväthän muutkaan kantakuopiolaiset maksa Nilsiän taksojen mukaisesti. He ovat valittaneet ylihinnoittelusta mutta tuloksetta. Viime joulukuussa lautakunta uusi tälle vuodelle korkeamman maksukäytännön.
– Esimerkiksi Tampereella kuljetuspalvelun omavastuun voi maksaa waltti-korttia vastaavalla matkakortilla. Nyt palvelukoti joutuu vekslaamaan rahojen kanssa, mikä aiheuttaa tilityksineen ylimääräistä työtä. Näin erilaisia ovat kunnat. Onkohan missään muualla rikottu lakia yhtä räikeästi kuin Kuopiossa?

ROUVAT olivat jo alistuneet syrjivään käytäntöön, kunnes he havaitsivat, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Kuopio sitoutuu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden julistukseen. Julistuksen taustalla on aloite, jonka valtuutetut ja valtuustoryhmät ovat aiemmin esittäneet.
– Koska Kuopion kaupunki laatii julistuksen yhdenvertaisuuden puolesta, minusta on juuri nyt sopiva hetki puuttua tähän epäkohtaan.

LEHTINEN ihmettelee, miten kuljetuspalveluita tuottavien taksien hinnat vaihtelevat, vaikka asiakas lähtee samasta pisteestä ja tulee samaan pisteeseen.
– Taksoja ei aina peritä oikein. Kiireeseen vedoten jotkut kuskit ajavat moottoritien kautta, mikä on pidempi kuin Saaristokaupungin kautta. Esimerkiksi moottoritietä ajettaessa jotkut kuljettavat perivät 4,70 euroa, kun Saaristokaupungin tietä taksa on 3,90 euroa. Ihmetyttää erilainen hinnoittelu.

LEHTISEN kokemusten mukaan vammaisetuuksia haettaessa omaisen on perehdyttävä hyvin vammaisen juridisiin oikeuksiin.
– Usein tuntuu siltä, että vammaispuolen viranomaiset joskus ”unohtavat” heidän työhönsä kuuluvan ohjaus- ja neuvontavelvollisuuden. Onneksi meidän tukena on järjestöjen lakineuvontaa ja meille järjestetään vammaisoikeuksien ajokorttikoulusta.

Testattavaksi oikeuteen

Kaupungin valvontatarkastaja Kauko Pursiainen sanoo ymmärtävänä kuljetuspalveluissa olevan epätasa-arvonäkökulman. Aikaisemmin kaupunki peri Petonen–Sorsasalo-sektorilla kuljetuspalveluasiakkailta halvimman linja-auton taksan mukaisen hinnan. Kuntaliitokset kuitenkin muuttivat käytännön.
– Hintaa piti peilata liitoskuntien maksuihin. Jos kantakaupungin hinnat laskettaisiin samalle tasolle kuin muiden liikkujien, näyttäisi se epätasa-arvoiselta esimerkiksi Nilsiässä, pohtii Pursiainen.
Pursiaisen mielestä olisi hyvä, jos asiakkaat tekisivät oikeusprosessin, jossa katsottaisiin, mikä on omavastuuperusteen kohtuullisuus.

Tästä on kyse

  • Kaupungilla on oikeus periä kuljetuspalveluissa paikkakunnalla käytettävissä oleva enintään julkisen liikenteen maksu tai muu siihen verrattava julkisen liikenteen kohtuullinen maksu.
  • Kaupunki tulkitsee yllä olevaa siten, että lähtökohtana on liitoskuntien matkahuollon käyttämä kilometreihin perustuva taksa.
  • Nykyhinnoittelu on liitoskuntien ja kaupungin vammaisten vertailussa tasa-arvoinen, mutta ei kantakaupungin vammaisten ja terveiden henkilöiden välillä.