Kuopioon perustettiin Feministisen puolueen paikallisryhmä

Maija Haapala on Kuopiossa käynnistetyn paikallisryhmän vetäjä. Kuntavaaleissa puolueen listoilla ei ole Kuopiossa ehdokkaita.

Suomeen perustettiin kesällä 2016 uusi Feministinen puolue. Tänä vuonna puoleen toiminta laajeni myös Kuopioon, kun kaupunkiin perustettiin helmikuussa oma paikallisryhmä. Ryhmän ajatuksena on kokoontua säännöllisesti noin kerran kuussa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista.
Kuopion paikallisryhmää vetää Itä-Suomen yliopistossa sosiaalityötä opiskeleva Maija Haapala (28). Espoossa asuva kahden lapsen äiti oli pitkään miettinyt politiikkaan lähtemistä, muttei kuitenkaan kokenut mitään valtapuolueista omakseen.
Viime kesänä hän kuuli vasta perustetusta Feministisestä puolueesta, joka kerää kannattajakortteja, jotta puolue voisi virallisesti päästä puoluerekisteriin.
– Joulukuussa 5000 kannattajakorttia saatiin kasaan ja luettuani puolueen yleisohjelman innostuin sen läpileikkaavasta ajatuksesta koskien yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, Haapala kertoo.

Tasa-arvo ei etene

Haapala sanoo, että moni luulee Feministisen puolueen ja feminismin ajavan vain naisten asiaa. Hän haluaa korjata, että tosiasiassa puolueessa on kyse antirasismista, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden ehkäisystä ja kaikkien ihmisarvosta ja yhdenvertaisuudesta.
– Feminististä puoluetta tarvitaan, koska tasa-arvo ei etene riittävän nopeasti Suomessa. Vanhat puolueet eivät riitä, koska ne eivät ole kyenneet ratkaisemaan epätasa-arvoa ja syrjintää, jotka ovat aikamme vakavia ongelmia.

Suomessa vallitsee eriarvoisuus

Haapala näkee, että Suomessa vallitsee sekä alueellinen että yksilöiden välinen eriarvoisuus. Feministinen puolue haluaa haastaa samalla muut puolueet tekemään feminististä politiikkaa. Feministinen politiikka tavoittelee muun muassa sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja inhimillistä turvallisuutta. Konkreettisia puolueen ajamia asioita ovat muun muassa ilmainen ja subjektiivinen päivähoito, työelämän tasa-arvo, jaettu hoivavastuu ja oikeudenmukaiset eläkkeet.
– Haluamme myös ihmisoikeusmyönteisen lainsäädännön, esteettömän elämän ja arjen sitä tarvitseville sekä edistää varhaista puuttumista syrjintään kouluissa, työpaikoilla ja päättävissä elimissä.

Uusia ihmisiä halutaan mukaan

Kuopion paikallisryhmän ensimmäisessä tapaamisessa mukana oli neljä ihmistä. Paikallisryhmän toiminnassa on suunnitteilla muun muassa erilaisia tapahtumia ja aktiivien blogikirjoituksia omassa työssä ja arjessa havaitsemistaan eriarvoisista rakenteista. Feministisen puolueen toimintaan pääsee mukaan liittymällä Facebookissa FP-tukiryhmään ja Kuopion toimintaan pääsee mukaan liittymällä F!Kuopio-facebook-ryhmään.
– Haluamme mukaan ihmisiä, joille tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat tärkeitä.
Puolueen listoilla ei ole Kuopiossa ehdokkaita tulevissa kuntavaaleissa. Koko Suomessa eri paikkakunnilla ehdokkaita on yhteensä 40.