Kuopiossa Suomen kalleimmat kouluateriat

Kuopio saisi miljoonien säästöt , jos Servican aterioiden hinnat laskivat vertailukaupunkien keskiarvon tasalle. Arkistokuva: Inka Matilainen

Servica teki 4 miljoonan euron voiton. Sen omistajat kaupunki ja KYS miljoonien alijäämiä.

 

Vuonna 2018 kaupungin liikelaitos Servica teki 4 miljoonan ja edellisenä vuonna 3,3 miljoonan euron voitot. Vuodenvaihteessa osakeyhtiöksi muuttuneen Servican omistavat KYS ja Kuopion kaupunki. Kaupungin tämän hetken seurannan mukainen budjetti on 5 miljoonaa ja KYSin talousarvio 10 miljoonaa euroa alijäämäinen. Servican tiedottaminen on niukkaa, toisin kuin peruskaupungin, jonka budjetin alijäämät ja ylijäämät nousevat näyttävästi otsikoihin. Servica tuottaa kaupungin yksiköille ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluja.
Voitoista huolimatta kaupungin hoitajat paikkaavat Servicalle kuuluvia töitä. Pääluottamusmies Merja Ohvo kertoo, että hoitajat joutuvat tinkimään hoitotyöstä, koska he osallistuvat ruuan laittoon, tiskaukseen ja siivoukseen.
– Vääristyneeseen asetelmaan ilmeisesti vaikuttavat Servican kalliit hinnat, sanoo Ohvo.

Julkisuudessa on arvosteltu yksityisten hoivakotipalvelujen laatua. Valvooko kaupunki omien yhtiöidensä laatua? Harjulan sairaalan ylilääkäri Tuija Jääskeläinen muistelee, että työskentely Servican kanssa on vuosien aikana parantunut. Puitesopimuksen palvelukuvaukset tarkennetaan vuosittain ja yhteistoimintaa Servican kanssa arvioidaan tiheästi.
– Olihan se ennen luksusta, kun Harjulassa oli oma keittiö. Ruokapalvelut toimivat kodinomaisemmin kuin nykyisin. Nyt tilaus- ja toimitusaikataulun ulkopuolella ilmaantuneista tarpeista tehdään erillistilaus, jolloin syntyy lisäkustannuksia ja toimitusviiveitä, toteaa Jääskeläinen.
Pääluottamusmies Kari Sutinen pitää kaupungin tukipalveluyhtiöiden, kuten Servican tuotteiden hinnoittelua monopoliasemana. Oikeaa hintaa, kustannus- ja laatutasoa tulisi hakea kilpailuttamalla ainakin osaa Servican ja Itsekin toiminnasta.
– Onko se kustannustehokasta, jos kaupungin oma yhtiö saa sanella ilman kilpailutusta palveluiden hinnat ja laadun? Kaupungin palvelualueiden on pakko ostaa palvelut omilta yhtiöiltä, ihmettelee Sutinen.

Sutinen protestoi kaupungissa vallitsevaa mekanismia, jolla ydinpalvelut koulutoimessa ja terveydenhuollossa heikentyvät omien yhtiöiden kulujen ja sisäisten vuokrien paisuessa. Esimerkiksi perusopetuksessa enää 58 prosenttia jää opetuksen kuluihin. Lähes puolet budjetista kaupunginhallitus ohjaa suoraan päältä tukipalveluyhtiöille ja tilavuokriin. Sitten hallitus vaatii tilakeskukselta ja yhtiöiltä tuloutusta ja osinkoja, jotka hallitus käyttää valitsemiinsa kohteisiin.
– Tämä on ydinpalveluihin tarkoitettujen resurssien piiloleikkaamista. Säästöt tehdään ydinpalveluista ja kaupungin yhtiöt elävät omaa elämäänsä. Tilastoista näkee selvästi, että lautakuntien budjettiraami on pudonnut vuosi vuodelta samalla, kun yhtiöiden budjetit kasvavat. Talousarvion valmistelumekanismi kurjistaa peruspalveluita.

Opetushallituksen tilastoista selviää mielenkiintoisen tietoja. Servican perusopetuksesta veloittama aterian hinta Kuopiossa on Suomen kallein, jos verrataan kuntiin, joissa on yli 10 000 oppilasta.
– Jos Servica velottaisi perusopetusta aterioista valtakunnallisen keskiarvon mukaan, syntyisi säästöä 1,2 miljoonaa vuodessa ja jos kouluaterian hinta olisi Vantaan tasolla, säästöt olisivat 2,4 miljoonaa vuodessa. Mikä olisi kulusäästö, jos kaikki kaupungin Servican tuottamien aterioiden hinnat vietäisiin vertailukaupunkien keskiarvoon? Säästöillä saataisiin parannettua esimerkiksi varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja vanhustenhuollon palveluita, laskeskelee Sutinen.

Toimitusjohtaja: Ruoka halpeni 1,8 miljoonalla eurolla

Servican toimitusjohtaja Kirsi Kokkonen sanoo, että yhtiö tuottaa palveluita omistajan esittämien tarpeiden ja ohjeiden mukaan. Kouluruuan hinta ei ole vertailukelpoinen muiden kaupunkien kanssa, koska hintoihin sisältyvät Kuopiossa keittiöiden vuokrat. Nyt vuokrat siirtyvät taskusta toiseen eli tilakeskuksen perittäviksi.
– Vuoden 2019 alusta 1,8, miljoonan vuokrat eivät ole enää Servican vastuulla, joten kouluruuan hinta aleni ja muuttui vertailukelpoiseksi. Vuoden 2017 voitoista maksoimme omistajille 1,7 miljoonaa ostohyvitystä, kommentoi Kokkonen.
Kokkonen painottaa, että Servican jokaisesta merkittävästä päätöksestä tai investoinnista haetaan jo valmisteluvaiheessa omistajalta ennakkopäätös.

Voitoilla maksetaan lainoja

Servican liikelaitoksen johtokunnan ja nykyisen osakeyhtiön puheenjohtaja Irja Sokka pitää hyvänä, että osakeyhtiö pystyy 4 miljoonan euron ylijäämän turvin maksamaan keskuskeittiö Ison Bertan lainaa. Yhtiöiden ja kaupungin väliseen johtamiskulttuuriin Sokka ei ole järin tyytyväinen.
– Aion puheenjohtajana vaikuttaa Servican avoimuuteen. Toivon, että kaupungin johtajista ja kaupunginhallituksen jäsenistä koostuva omistajaohjausjaos tapaa toisiaan vähintään kerran vuodessa. Nythän yhteydenpito on kirjallista ja hyvin muodollista. Johtava ajatukseni on se, että kaupungin on tiedettävä, mistä yhtiöiden tuottamien palveluiden hinta koostuu, Sokka toteaa.

Aterioiden hintoja kunnittain

Kuopio 565 euroa vuodessa/oppilas
Turku 541 euroa.
Lahti 476 euroa.
Tampere 464 euroa.
Jyväskylä 463 euroa.
Espoo 412 euroa.
Helsinki 407 euroa.
Oulu 374 euroa.
Vantaa 329 euroa.
Hinnat ovat perusopetuksen ateriahinnat vuodelta 2017.
Lähde: Opetushallitus