Lisää tilaa erilaisille näkemyksille

Pari viikkoa joulutauolla ollut Kuopion Kaupunkilehti palaa normaaliin viikoittaiseen ilmestymisrytmiin. Tarjoamme jälleen joka viikonvaihde tuttuun tapaan paikallisia puheenaiheita ja kiinnostavia henkilöhaastatteluja.

Toimituksessamme on vuodenvaihteessa tapahtunut muutamia uudistuksia. Riveihimme hyppäsi pitkän linjan toimittaja Juha Thitz ja kolumnisteiksi palaavat hetken aikaa lehden palstoilta poissa olleet professori Riitta Ahonen ja dosentti Tapio Nurmi.

Uuden vuoden käynnistyttyä haluamme kehittää ja uudistaa sisältöä. Tätä varten pyysimme joulunpyhien aikana verkossa lukijoilta palautteita ja ideoita lehtien kehittämiseen. Kaupunkilehden ja sisarlehti Viikkosavon lukijat toivoivat muun muassa lisää positiivisia uutisia ja tilaa erilaisille mielipiteille ja monipuoliselle keskustelulle. Vastauksista kävi myös ilmi, että monet lukijat ovat perin kyllästyneet sosiaalisessa mediassa esiintyvään öykkäröintiin ja ihmisiin kohdistuviin loukkaaviin kommentteihin.

Saman huolen nosti esille myös presidentti Sauli Niinistö omassa uudenvuodenpuheessaan. Hän kiinnitti huomiota Suomen kärjistyneeseen keskustelukulttuuriin ja toivoi lisää toisten kunnioitusta.

Medialla on oma roolinsa keskustelukulttuurin edistäjänä. Somekeskusteluihin perinteinen media ei juuri voi vaikuttaa. Mutta lähes joka talouteen jaettavat kaupunkilehdet voivat omalla pienellä osallaan kannustaa hyvätasoiseen ja avoimeen keskustelukulttuuriin omalla jakelualueellaan.

Kaupunkilehdessä tämän vuoden sisällön painopisteenä on toisistaan poikkeavien näkemysten ja erilaisten maailmankatsomusten esittäminen.

Tästä viikosta alkaen aloitamme uuden Kaksi kantaa -nimisen juttusarjan, jossa tuodaan viikoittain esille kahden eri tavoin ajattelevan ihmisen näkemyksiä kiistanalaisista kysymyksistä. Sarjan ensimmäisenä teemana on kestopuheenaihe: uskonto. Omat näkemyksensä esittävät kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ja uskonnottomaksi itsensä määrittelevä Tauno Puolitaival (Lue juttu täältä).

Alkuvuoden aikana pyörivän juttusarjan tavoitteena on tarjota lukijoille uusia ajatuksia. Toivomme, että sarjassa esitetyt, vastakkaiset mielipiteet herättävät lukijat pohtimaan ja auttavat ymmärtämään erilaisia ajatuskulkuja.

Juttusarja osoittaa, että harvassa asiassa on olemassa yhtä totuutta, on vain eri näkökulmia. Toisten kantojen ymmärtäminen, tai vähintään sietäminen, ovat ihmisenä olemisen ydinkysymyksiä.

Myös sisarlehti Viikkosavossa annamme lisää palstatilaa kaupunkilaisten ajatuksille. Julkaisemme aiempaa enemmän tavallisten kuopiolaisten näkemyksiä ajankohtaisiin puheenaiheisiin.

Haluamme myös kannustaa kaikkia lukijoitamme osallistumaan keskusteluun ja haastamaan lehdessä esitettyjä näkökulmia lähettämällä mielipidekirjoituksia.

Avoimeen keskustelukulttuuriin kuuluu kritiikinsietokyky ja se koskee myös meitä lehdentekijöitä. Lehden tehtävä ei ole julistaa lopullisia totuuksia tai kertoa, miten asioita pitäisi ajatella, vaan tarjota näkökulmia keskustelun pohjaksi. Myös meidän toimittajien lehdessä esittämiä näkemyksiä saa ja pitää kyseenalaistaa.

Mutta kaikessa palautteessa kritiikin tulee kohdistua asiaan, ei henkilön persoonaan. Sama nyrkkisääntö sopii kaikkeen keskusteluun niin somessa kuin kahvi- ja kokouspöydissä.

Kirjoittaja on Kuopion Kaupunkilehden ja Viikkosavon päätoimittaja.