Näitä kuopiolaisia valtuutettuja päättäjäkollegat arvostavat

Kaupunkilehti pyysi kuopiolaisia valtuutettuja kertomaan, ketä päättäjäkollegaa he arvostavat. Arkistokuva: Paula Pohjamo

Kaupunkilehti pyysi Kuopion valtuutettuja ”kehumaan kaveria”, eli kertomaan, ketä toisen puolueen valtuutettukollegaa he arvostavat.

Politiikan kielenkäytön koventuminen on ollut yksi tämän syksyn puheenaiheista. Muun muassa Helsingin Sanomien ( 29.10.) eduskuntaryhmien johtajien haastattelussa kävi ilmi, että eduskunnassa politiikan kielenkäyttö on muuttunut yhä tylymmäksi ja ivallisemmaksi.
Vastaiskuna vihapuheelle ja ivallisuudelle, Kuopion Kaupunkilehti päätti kannustaa poliitikkoja päinvastaiseen puheeseen. Pyysimme sähköisessä kyselyssä kuopiolaisvaltuutettuja kehumaan toisiaan ja kertomaan, ketä toisen puolueen valtuutettukollegaa he arvostavat ja miksi.

Demareiden Neeta Röppänen sai kyselyssä kolme mainintaa, Olli-Pekka Ryynäseltä (kok.), Sari Raassinalta (kok.) ja Antti Kivelältä (kesk.).
– Neeta perehtyy asioihin huolellisesti, kykenee analyyttisen keskusteluun ja omaa vahvan perustellun maailmankatsomuksen ja kunnioittaa myös eri tavoin ajattelevien arvopohjaa, perusteli Sari Raassina vastaustaan.

Demareiden Jaakko Kosunen sai kaksi mainintaa, Allu Koskiselta (kok.) ja ystävältään Matti Sariolalta (vihr.).
– Vanha konkari, jonka kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Osaa hahmottaa laajat kokonaisuudet, mikä on polittikassa tärkeää, Koskinen perusteli.
Jaakko Kosunen puolestaan mainitsi kyselyssä ystävänsä Matti Sariolan. Sariolaa kehui Kosusen lisäksi myös Eija Vähälä (kok.).
– Matti on kulttuurihenkilö, positiivinen, huumorintajuinen, yhteistyökykyinen, nuorten puolesta, Vähälä perusteli.

Sekä Jaakko Kosunen että Neeta Röppänen saivat kehuja päättäjäkollegoilta.

Keskustan Aleksi Eskelinen sai maininnat Björn Cederbergiltä (kd.) ja Erkki Virtaselta (vas.)
– Aleksi ymmärtää, mistä on kysymys. Ärhentelee vastustajille asiallisesti ja kohtuullisen sopivasti. Näkee sekä kauas että lähelle, Erkki Virtanen perusteli.
Keskustan Anna Hartikainen sai niinikään kaksi mainintaa. Toinen vastaajista jää salaisuudeksi, sillä hän oli unohtanut ilmoittaa vastaukseen nimensä. Toinen vastaajista oli Iris Asikainen (sd.).
–  Anna on älykäs ja analyyttinen puhuja. Asiapoliitikko, joka arvostaa ja kuuntelee muidenkin mielipiteitä, Asikainen perusteli.

Kokoomuksen Pekka Niiranen sai kehuja päättäjäkollegoilta.

Kokoomuksen Pekka Niiranen sai maininnat Kari Loposelta (kesk.) ja Harri Auviselta (vihr.).
– Pekka on asioihin paneutuva, toiset huomioiva ja luotettava, Loponen totesi.
Vasemmiston Laura Meriluoto sai maininnat Kaisa Kanteleelta (vihr.) ja Miia Eskelinen-Fingerroosilta (kok.)
– Laura on päättäväinen ja yhteistyökykyinen poliitikko ja osaa arvioida isoja kokonaisuuksia sekä päätösten vaikutuksia. Laura perehtyy asioihin huolella. Lauran päätöksissä näkyvät aina tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden periaatteet, Kantele perusteli.

Kokoomuksen Miia Eskelinen-Fingeroos sai puolestaan maininnan Laura Meriluodolta.
– Arvostan Miia erityisesti siitä syystä, että hän aidosti haluaa ja pyrkii vahvistamaan demokratiaa. Miialle politiikan tekeminen on paljon muutakin kuin kokouksissa ja kabineteissa istumista. Miialla on politiikkaan rohkea ja nykyaikainen ote, Meriluoto perusteli.
Kokoomuksen konkaripoliitikko Pekka Kantanen sai maininnat Hanna Happoselta (kd.) ja Tapio Tolppaselta (kesk.).
– Pekka on johdonmukainen, perustelee näkemyksensä toisia kunnioittaen, toimii taloudellisesti vastuullisesti, edistää Kuopion kasvua strategian mukaisesti, Happonen toteaa.

Laura Meriluoto sai kehut Miia Eskelinen-Fingerroosilta ja Kaisa Kanteleelta.

Keskustan Tapio Tolppanen sai puolestaan maininnan Neeta Röppäseltä.
– Faktoihin päätöksentekonsa perustava liitosalueen päättäjä, joka osaa ja haluaa katsoa myös kaupunkikokonaisuuden tilannetta, Röppänen perusteli.
Kristillisten Björn Cederbergiä kehuivat Hannu Kananen (kesk.) ja Pekka Kantanen (kok.):
– Rauhallinen, kuuntelee muita ja hyväksyy muiden mielipiteen ja kun jotakin sovitaan niin siinä myös pysyy, Kananen totesi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, keskustan Antti Kivelä sai maininnan Pekka Niiraselta.
– Hän on analyyttinen, johdonmukainen, rauhallinen ja rakentava poliitikko. Emme ole aina ehkä samaa mieltä asioista, mutta Antin kanssa se ei ole ongelma, sillä asiat riitelevät, eivät ihmiset, Niiranen totesi.
Kokoomuksen Olli-Pekka Ryynäsen mainitsi Vesa Linnanmäki (kesk.)
– Olli-Pekka on maltillinen, analyyttinen ja sote-toimialaa hyvin tunteva valtuutettu, jonka puheenvuoroissa on mukana monesti myös ripaus älykästä huumoria. Olli-Pekka kykenee strategiseen ajatteluun. Hänen avut tulevat esiin erityisesti sote-toimialan lautakuntatyöskentelyssä, Linnanmäki totesi.

Aleksi Eskelistä kehuivat Björn Cederberg ja Erkki Virtanen.

Vasemmiston Markku Söderströmiä kehui Kimmo Kivelä (sin.).
– Markku on mainio juttu- ja seuramies, jolla on kunnioitettavan pitkäaikainen kokemus kuopiolaisesta päätöksenteosta ja sitä kautta tullutta tietoa ja näkemyksellisyyttä. Ikä on tuonut luonnollisesti myös yleistä elämänkokemusta ja humaaniutta, Kivelä perusteli.
Keskustan Markku Rossi sai puolestaan maininnan Minna Reijoselta (ps.).
– Markku kuuntelee toistenkin mielipiteet ja ottaa ne huomioon. Hän ei olemuksellaan vähättele toisten ajatuksia, vaikka olisikin toista mieltä jostain asiasta, Reijonen perusteli.

Lue myös: Vihapuhe ei häviä lainsäädännöllä

Näin kysely tehtiin
  • Kaupunkilehti lähetti sähköisen kyselyn niille valtuutetuille, joiden osoitteet ovat julkisesti nähtävillä.
  • Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 25 valtuutettua.
  • Vastauksia tuli kaikista puolueista.
  • Valtuutettuja pyydettiin nimeämään yksi kollega, ketä he arvostavat. Osa oli nimennyt useammankin, mutta heidän vastauksestaan listattiin vain se nimi, kenet he olivat maininneet ensimmäisenä.

Näin valtuutetut kehuivat toisiaan

Neeta Röppänen

Sari Raassina: Neeta perehtyy asioihin huolellisesti, kykenee analyyttisen keskusteluun ja omaa vahvan perustellun maailmankatsomuksen ja kunnioittaa myös eri tavoin ajattelevien arvopohjaa.

Olli-Pekka Ryynänen: Neeta on asiallinen ja hyvä johtaja perusturva- ja terveyslautakunnalle. Muutenkin arvosta korkealle Perusturva- ja terveyslautakunnan muutkin jäsenet. Vastaaja Olli-Pekka Ryynänen

Antti Kivelä: Vahvasti asioihin syventyvä poliitikko, joka osaa ymmärtää myös toisten näkökantaa.

 

Markku Söderström

Kimmo Kivelä: Vastaan empimättä: Valtuuston vierustoverini Markku  Söderström. Mainio juttu- ja seuramies, jolla on kunnioitettavan pitkäaikainen kokemus kuopiolaisesta päätöksenteosta ja sitä kautta tullutta tietoa ja näkemyksellisyyttä. Ikä on tuonut luonnollisesti myös yleistä elämänkokemusta ja humaaniutta.

 

Pekka Niiranen

Kari Loponen: Pekka Niiranen – asioihin paneutuva – toiset huomioiva – tietää – luotettava.

Harri Auvinen: Pekka Niiranen, hänen kanssaan on onnistunut puoluerajat ylittävä yhteistyö.

 

Jaakko Kosunen

Matti Sariola: Suosikkiluottamusmieheni on Jaakko Kosunen. Kokenut poliitikko. Maltillinen ja osaava sillanrakentaja eri ryhmien välillä.

Allu Koskinen: Jaakko Kosunen on vanha konkari, jonka kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Osaa hahmottaa laajat kokonaisuudet, joka on politiikassa tärkeää.

 

Aleksi Eskelinen

Björn Cederberg: Aleksi on analyyttinen, asiakeskeinen, osaava ja kokonaisuuksia hyvin hahmottava tekemättä itsestään numeroa. Go Aleksi! Björn Cederberg

Erkki Virtanenen: Aleksi ymmärtää, mistä on kysymys. Ärhentelee vastustajille asiallisesti ja kohtuullisen sopivasti. Näkee sekä kauas että lähelle.

 

 

 

Laura Meriluoto

Kaisa Kantele: Hän on päättäväinen ja yhteistyökykyinen poliitikko ja osaa arvioida isoja kokonaisuuksia sekä päätösten vaikutuksia. Laura perehtyy asioihin huolella. Lauran päätöksissä näkyvät aina tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden periaatteet.

Miia Eskelinen-Fingerroos: Vasemmistoliiton Laura Meriluoto on asioihin paneutuva ja intohimoisesti asiaansa suhtautuva, keskusteleva poliitikko. Myös Vihreiden Kaisa Kantele on vakuuttanut lähestyttävällä, aktiivisella otteellaan.

 

Matti Sariola

Eija Vähälä: Kulttuurihenkilö, positiivinen, huumorintajuinen, yhteistyökykyinen, nuorten puolesta. Esittää

Jaakko Kosunen: No Matti Sariola tietysti.

 

 

Pekka Kantanen

Hanna Happonen: ekka Kantanen. Hän on johdonmukainen, perustelee näkemyksensä toisia kunnioittaen, toimii taloudellisesti vastuullisesti, edistää Kuopion kasvua strategian mukaisesti. (Vastaaja: Hanna Happonen)

Tapio Tolppanen: Pekka Kantanen, kokenut ja asioista hyvin perillä oleva päättäjä. Hyvä yhteistyökyky.

 

 

Björn Cederberg

Hannu Kananen: Rauhallinen, kuuntelee muita ja hyväksyy muiden mielipiteen ja kun jotakin sovitaan niin siinä myös pysyy.

Pekka Kantanen: Määrittelen samalla Björniä ja sitä, millainen on hyvä poliitikko. Hyvällä luottamushenkilöllä on omaan taustaryhmäänsä liittyvä maailmankatsomus ja elämän kokemus, jotka eivät kuitenkaan sinällään määrittele hänen päätöksiään. Pitää osata ottaa asioista selvää ja olla käytännönläheinen ja kuunnella myös muita, erilaisista lähtökohdista lähteviä kollegoja. Hyvä luottamushenkilö osaa kuuntelun lisäksi myös perustella omat näkemyksensä ja jopa vaikuttaa muiden mielipiteisiin. Siksi siis Björn on arvostuksensa ansainnut. Miellyttävä työkaveri, jonka kanssa on helppo keskustella asioista, vaikka joskus olisimmekin eri mieltä.

 

Miia Eskelinen-Fingeroos

Laura Meriluoto: Miiaa arvostan erityisesti siitä syystä, että hän aidosti haluaa ja pyrkii vahvistamaan demokratiaa. Hänen tavoitteenaan on osallistaa kuntalaisia päätöksentekoon ja lisätä politiikan avoimuutta. Miialle politiikan tekeminen on paljon muutakin kuin kokouksissa ja kabineteissa istumista. Miialla on politiikkaan rohkea ja nykyaikainen ote.

 

Anna Hartikainen

Iris Asikainen: Anna Hartikaista Älykäs ja analyyttinen puhuja. Asiapoliitikko Arvostaa ja kuuntelee muidenkin mielipiteitä. Toisia arvostava ja korrekti henkilö./Iris Asikainen

Vastaaja tuntematon (vastaaja oli unohtanut ilmoittaa nimensä): Näkee asioita yli puoluerajojen

 

Tapio Tolppanen

Neeta Röppänen: Faktoihin päätöksentekonsa perustava liitosalueen päättäjä, joka osaa ja haluaa katsoa myös kaupunkikokonaisuuden tilannetta.

 

Markku Rossi

Minna Reijonen: Mainittakoon esimerkiksi Markku Rossi. Hän on ollut kanssani mm. sairaanhoitopiirin hallinnossa. Kuuntelee toistenkin mielipiteet ja ottaa ne huomioon. Hän ei olemuksellaan vähättele toisten ajatuksia, vaikka olisikin toista mieltä jostain asiasta. Tämä on puheenjohtajalle varsin tärkeä ominaisuus.

 

Olli-Pekka Ryynänen

Vesa Linnamäki: Olli-Pekka on maltillinen, analyyttinen ja sote-toimialaa hyvin tunteva valtuutettu, jonka puheenvuoroissa on mukana monesti myös ripaus älykästä huumoria. Olli-Pekka kykenee strategiseen ajatteluun. Hänen avut tulevat esiin erityisesti Sote-toimialan lautakuntatyöskentelyssä.

 

Antti Kivelä

Pekka Niiranen: Arvostan Antti Kivelää (kesk.), joka on analyyttinen, johdonmukainen, rauhallinen ja rakentava poliitikko. Emme ole aina ehkä samaa mieltä asioista, mutta Antin kanssa se ei ole ongelma, sillä asiat riitelevät, eivät ihmiset.