Saitko varhaiskasvatusta?

Poliitikkojen uusi lempiaihe on varhaiskasvatus. Soppaa hämmentävät poliitikkojen lisäksi erilaiset asiantuntijat ja Opetusalan Ammattijärjestö. Opetushallituksen mukaan varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Jokaiselle päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Mikäli lapsi ei pääse heti syntymänsä jälkeen pedagogisesti oikeaoppiseen varhaiskasvatukseen, häntä uhkaa syrjäytyminen ja synkeä tulevaisuus.

Kyselin oman ikäpolveni tuttavilta millaista varhaiskasvatusta he ovat saaneet. Päiväkoteja ei ollut, mutta kotona ja koulussa on opetettu rehellisyyttä, hyviä käytöstapoja, toisten kunnioittamista ja työntekoa. Satuja luettiin, kuunnelmia kuunneltiin radioista, kavereiden kanssa leikittiin ja harrastettiin urheilua. Vanhemmat kannustivat opiskelemaan. Koulutusta arvostettiin. Emme syrjäytyneet.

Varhaiskasvatussuunnitelmat kuulostavat teoriassa hyviltä, mutta toimivatko ne käytännössä? Jyväskylän yliopiston emeritaprofessori Lea Pulkkinen on sanonut, että suunnitelmien laatimisen sijasta ammattikasvattajien tulisi viettää enemmän aikaa lasten kanssa olemiseen ja tekemiseen.  Saman viestin hän lähettää vanhemmille – enemmän yhteistä aikaa perheelle.

Nykylapset elävät erilaisessa todellisuudessa kuin oman sukupolveni lapset. Muuttovirta maalta kaupunkiin jatkuu. Virtuaalimaailma on todellisuutta. Lapset eivät enää leiki käpylehmillä vaan älypuhelimilla. Perheiden arki on ohjelmoidumpaa, kun lapsia kiikutetaan harrastuksesta toiseen.

On kuitenkin asioita, jotka eivät ole muuttuneet. Lapsi tarvitsee ympärilleen turvallisia aikuisia, rakkautta, rajoja, sosiaalista vuorovaikutusta ja tärkeitä ihmissuhteita. Elämän ei tarvitse olla koko ajan pedagogisesti suunniteltua. Entisessä Neuvostoliitossa elettiin suunnitelmataloudessa tunnetuin seurauksin.

 

Kirjoittaja on kuopiolainen apteekkiopin professori.