Savilahden 35 miljoonan allianssi purettiin

Savilahden rakentaminen on yksityisen rakentamisen kanssa noin 100 miljoonan euron kokonaisuus. Kuva: Arkkitehtitoimisto AJAK

Kaupunki ottaa aikataulu-, imago- ja kustannusriskin, kun lautakunta heivasi GRK infrayhtiön ulos allianssista.

Kuopion kaupungin kärkihankkeen, Savilahden noin 35 miljoonan euron arvoisen infran rakentaminen on kohdannut erikoisia käänteitä. Alun perin infran rakentaminen paisui yli 70 miljoonaksi euroksi, koska kaupunki halusi tehdä Savilahteen korkeatasoisen ympäristön. Myöhemmin kustannuksia on puolitettu ja myös laatua laskettu.
Kaupunki päätyi allianssimalliin, koska kokonaisuutta olisi ollut muuten vaikea hallita. Allianssin avulla oli tarkoitus rakentaa kustannustehokkaasti ja pitää aikataulut hallinnassa. Salli-nimiseen allianssiin tuli kilpailutuksen jälkeen palveluntuottajiksi GRK Infra Oy ja Pöyry Finland Oy sekä kaupungin omat yhtiöt.

Kehittämistyö kesti yli vuoden. Suureksi yllätykseksi 20.3. kaupunkirakennelautakunta teki päätöksen keskeyttää allianssi.
Allianssimallin keskeytys on tiettävästi ainoa koko Suomen infra-rakentamisen historiassa.
Aiemmat allianssiperiaatteella Suomessa rakennetut infra-hankkeet ovat sovittaneet yhteen paljon suurempia rahallisia ongelmakohtia. Raide-Jokeri allianssi sai juuri Espoon kaupunginvaltuuston päätöksen siirtymisestä toteutukseen, vaikka hanke oli 30 prosenttia yli tavoitekustannuksen tilaajan alkuperäiseen arvioon verrattuna.
Kaupunkilehti sai haltuunsa lautakunnan jäsenille, ei-julkiseen käyttöön tulleen Savilahden infran palvelutuottajien lähettämän tiedotteen. Sen mukaan epäselvyydet alkoivat maaliskuussa 2019, kun palvelutuottajat saivat kaupungilta yllättäen esityksen laskea 2,8 miljoonaa euroa yhteisesti hyväksyttyä ja kustannusasiantuntijan tarkistamaa tavoitekustannusta.

Palveluntuottajat päivittivät laskelmat ja laativat uuden tavoitekustannusehdotuksen. Aikaa he saivat vain 2 vuorokautta tarkistaa tavoitekustannusta. Tavoitekustannusta pystyttiin laskemaan 1,5 miljoonaa euroa, jolloin eroa tilaajan esitykseen jäi 1,3 miljoonaa euroa.

Päääurakoitsija GRK:n johtaja Jouko Viitalan saaman käsityksen mukaan syy allianssin keskeytykseen ei ollut pelkästään taloudellinen.
– Meille jäi lopulta kaupungin kanssa alle 1 miljoonan näkemysero tavoitekustannuksesta. Kun he joutuvat meille maksamaan 600 000 euroa ylimääräistä suunnittelupalkkiota allianssista irtaantumisesta, ja uusi kilpailutuksen vaatima valmistelu maksanee kaupungille ainakin 400 000 euroa, ei kyse ole vain rahasta, pohtii Viitala.
Viitalan mukaan toteutus olisi tehty avoimella kirjanpidolla ja rahamääristä puhuttaessa kyse on tavoitekustannuksista, joiden alittamista suurin hyöty tulee kaupungille.

Kaupunkilehden tietojen mukaan allianssin henkilösuhteissa on ollut toivomisen varaa, mikä ei ole selitys tämän kokoluokan sopimuksen purkamiseen. Nyt Savilahden infran rakentaminen pirstaloituu. Viitala tietää kokemuksesta, miten aikatauluja on vaikea sovittaa yhteen useiden eri urakoitsijoiden kesken.
– Jokaisen erillisen urakan alkaminen on yhteydessä edelliseen urakaan. Tällöin on suuri riski, että aikataulut eivät pidä ja kustannukset karkaavat, kun kaupunki itse vastaa urakkaketjujen toimivuudesta.

Onko kaupungin omalla Mestar-liikelaitoksella riittävästi osaamista rakentaa vaativaa infraa?
Karkaavatko jättihankkeen kustannukset ja venyvätkö aikataulut, kun katujen, kunnallistekniikan, kaukolämmön ja jäähdytyksen, sähköjen, tietoverkkojen ja siltojen rakentaminen paloitellaan osiin? Miten käy kaupungin maineelle tilaajana valtakunnallisissa rakennuspiireissä?

Puheenjohtaja uskoo säästöihin

Kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen myöntää, että allianssin keskeytys sisältää aikataulu- ja kustannusriskejä.
Kaupunki pystyy kuitenkin hyödyntämään allianssin kehitysvaiheen tuottaman tiedon toteutusvaiheessa.
– Emme päässeet GRK:n kanssa taloudellisista ehdoista yksimielisyyteen. Kaupungilla oli kuitenkin oikeus keskeyttämiseen. On myös rohkeutta puhaltaa peli poikki, ja lautakunta uskoo säästöihin, vaikka emme voi olla asiasta varmoja, kommentoi Eskelinen.