Kaupunkilehti selvitti: Tällainen on uusi apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

Tuore apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen on monien vastaajien mielestä helpommin lähestyttävä kuin aiempi johtaja Markku Tervahauta. Kuva: Juha Poutanen

Jari Saarisen itsensä määrittelemät hyvät ominaisuudet huomataan myös lähipiirissä. Miehessä on myös kehitettävää.

Kuopion kaupunginvaltuusto nimitti 18.11. Jari Saarisen apulaiskaupunginjohtajaksi. Aiemmin tehtävää hoiti THL:n pääjohtajaksi valittu Markku Tervahauta. Valitun apulaiskaupunginjohtajan kuuluu olla monialainen ja hän on perusturva- ja terveyslautakunnan esittelijä. Saarinen on lääkäri ja entinen kaupungin terveysjohtaja.
Kaupunkilehti arvioi juuri valitun apulaiskaupunginjohtajan ominaisuuksia kyselemällä nimettömästi reilulta kymmeneltä entiseltä alaiselta, kollegalta tai sidosryhmän edustajalta, millainen johtaja Saarinen on heidän mielestään.

Hakuilmoituksessa apulaiskaupunginjohtajaa haastetaan hyvän elämän pääkaupungin rakentamiseen. Valitulla on ”lupa tehdä toisin” ja häntä odottaa ”tärkeilyvapaa ilmapiiri”. Valitulta odotetaan muun liirumlaarumin ohella rohkeutta toimia muutostilanteissa.
Kysyimme ensiksi Saariselta itseltään, millaisena johtajana hän itseään pitää. Saarinen pitää itseään helposti lähestyttävänä, kuuntelevana ja kannustavana johtajatyyppinä.
– Annan mielellään tilaa osaamiselle ja erilaisille näkemyksille. Päätöksissä olen analyyttinen ja mielestäni johdonmukainen. Tärkeitä arvoja minulle ovat tasapuolisuus ja luotettavuus. Pidän ja innostun laajojen kokonaiskuvien hahmottamisesta ja suunnittelusta. Pidän mielessäni käytännöllisyyden, taloudellisuuden ja asiakkaan näkökulman, määrittelee Saarinen.

Kehittämisalueinaan apulaiskaupunginjohtaja mainitsee sen, että hänen pitäisi hahmottaa vieläkin paremmin ihmisten erilaisuus ja heidän erilaiset motiivinsa.
– Kuopiota tulee kehittää inhimillisesti asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kaupunki on kuntalaisia varten. Tulevaisuudessa kehityskohteitani ovat lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut sekä toimiva ikä-ihmisten hoiva.

Sekä Tervahaudan että Saarisen tuntevat sanovat, että Saarinen on helpommin lähestyttävä kuin entinen apulaiskaupunginjohtaja Tervahauta.
– Saariselle voi soittaa kuin kaverille. Saarista pidetään realistisena ja sanansa pitävänä henkilönä, jolta saa tukea ja asiat hänen johdollaan etenevät ripeästi, sanoo useissa rooleissa Saarisen tuntenut virkamies.
Saarista kuvataan tarkaksi ja pedanttiseksi luonteeksi. Suuri osa alaisista sanoo tykkäävänsä ”Jarista” ja taas korkeammassa asemassa olevat arvostavat hänen kykyään nähdä terveydenhuollossa kokonaisuuksia.

Pelkkää suitsutusta Saarinen ei saa osakseen, kuten tuskin kukaan mukaan johtaja-asemassa oleva henkilö. Erään viranhaltijan mukaan Saarinen saattaa joskus tiuskia alaisilleen, eikä hän kaikissa tilanteissa hallitse tunteitaan. Tämän suuntaisia palautteita antavat pitävät kuitenkin tiuskimisreaktioita ”normaaleina” stressitilanteissa.
Heikolla hetkellä Saarisessa saattaa häivähtää yhden kommentoijan mukaan omahyväisyys, jolloin hän voi tehdä asemastaan numeron.
Vaikka moni on havainnut Saarisessa hiiltymisherkkyyden, hän toimii kommentoijien mukaan pääasiassa erittäin asiallisesti.
– Jos Jarin tunteet ovat hieman pinnalla, kyse on tällöin isoista asioista. Jari ei kiukuttele turhaan ja hänellä on kaikissa työtilanteissa kirkkaana tavoite mielessä.

Kaksi sekä Tervahaudan että Saarisen alaisuudessa työskennellyttä virkamiestä kommentoivat, että Saarinen erottuu edukseen siinä, että hän tarttuu härkää sarvista eli ottaa hoitaakseen vaikeitakin asioita ja etsii niihin nopeammin ratkaisuja kuin edeltäjänsä Tervahauta.

Kommentti: Työpaikoilla ei kaivata tärkeilyä

Ismo Vornanen

Johtajien kypsyys mitataan, miten he sietävät paineita ja arvostelua. On hyvin masentavaa kuulla alaisten huokauksia, kun he kertovat pelkäävänsä esittää mielipiteitään työpaikoilla koston tai uran tyssäämisen pelossa. Toimittajana tästä saa viikoittain palautetta. Alaistaitojakin tarvitaan. Palautteen antaminen on eri asia kuin töiden jarruttaminen, takertuminen pikkuseikkoihin tai omien motivaatio-ongelmien kaataminen työyhteisön murheeksi. Palloilujoukkueet tietävät, miten ilmapiiri vaikuttaa heti tulokseen. Työpaikoilla huonot ihmissuhteet näkyvät viiveellä esimerkiksi sairaslomina. Johtajien kannattaa antautua arvioitavaksi, jos he haluavat kehittyä työssään ja ihmisinä. Onko katetta sille, että kaupungin työpaikkailmoituksissa luvataan tärkeilyvapaa ilmapiiri?

Jari Saarinen

  • Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen on yksi kaupunginjohtajan sijaisista, kaupunginjohtajan johtoryhmän jäsen ja perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan esittelijä.
  • Saarisella on keskeinen rooli sote-uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa.
  • Apulaiskaupunginjohtajan pitää sisäistää neljä keskeistä strategista ohjelmaa: Kasvava Kuopio, Hyvinvoiva Kuopio, Resurssiviisas Kuopio ja Uudistuva Kuopio -ohjelmat.