”Tärkeintä on tunnistaa jaksamisen rajat”

Saara Väkevä laittaa koulukirjat pois näkyviltä kotona, mikä pitää ajatukset poissa opinnoista. Kuvat: Santtu Paananen

Pyysimme kolmea opiskelijaa kertomaan, miten he hallitsevat stressiä.

Opiskeluvuodet voivat olla monelle nuorelle stressaavia. Kaupunkilehti kysyi kolmelta opiskelijalta, minkälaiset asiat aiheuttavat stressin kokemuksia ja kuinka kukin pyrkii omalla tahollaan lieventämään arjen stressiä.
Saara Väkevä opiskelee lääketiedettä kolmatta vuotta. Kaksi ensimmäistä opiskeluvuotta olivat niin sanottua prekliinistä vaihetta, joka painottuu käytäntöä enemmän ”pänttäämiseen”.
Kliiniseen vaiheeseen siirtyessä arki on monimutkaistunut: joka päivä on erilainen ja viikoittain on runsaasti eri paikkoja, joihin on muistettava mennä.

Päivät venyvät usein pitkiksi ja opiskeltavat asiat ovat vaativia. Apua tuo Väkevän mukaan se, että opiskelukaverit ovat samassa tilanteessa. Kavereilta saa tietoa ja tukea, ja opiskeluilmapiiri on yhteisöllinen. Lääketieteen opiskelijoilla stressin kokemista kuitenkin pidetään eräänlaisena tabuna.
– Lääkiksen pitäisi olla sitä elämän parasta aikaa, eikä stressiä saisi kokea, vaikkakin monet kokevat.

Saara Väkevä on löytänyt omat tapansa taistella stressiä vastaan. Häntä on auttanut pyrkiminen työn ja vapaa-ajan eriyttämiseen sekä omasta rentoutumisesta huolehtiminen.
– Kouluasiat teen enimmäkseen yliopistolla, että iltaisin olisi oikeaa vapaa-aikaa. Pitää huolehtia myös siitä, että tekee muitakin mukavia asioita eikä vaadi itseltään täydellisyyttä, Väkevä sanoo.

Kuopiossa Savonia-ammattikorkeakoulussa sosionomiaa ensimmäistä vuotta opiskeleva Petja Korkkonen on kohdannut omanlaisia pulmia opinnoissaan. Korkkonen suorittaa opintojaan monimuoto-opiskeluna, joka tapahtuu pääsääntöisesti itsenäisesti verkkomateriaalien avulla. Lähiopetusta on muutaman kerran kuukaudessa Savonian kampuksella. Opiskelun ohessa Korkkonen työskentelee henkilökohtaisena avustajana kahdelle avustettavalle.
– Monimuoto-opiskelussa hyvää on se, että töitä voi tehdä opiskelun ohella, eikä toisella paikkakunnalla asuminen haittaa opiskelua juurikaan. Miinuspuolena on haasteet itsenäisessä opiskelussa. Apua ei pääse heti kysymään, ja omaa opiskelua on haastavaa rytmittää, Korkkonen pohtii.

Alkuvuoden ajan Korkkonen kävi opintojen lisäksi kokopäivätyössä, jolloin stressiä aiheuttivat sekä työ että opiskelu. Korkkonen on kokenut suomalaisen opiskelukulttuurin suorituskeskeiseksi.
–  Tärkeintä on tunnistaa, milloin ollaan jaksamisen rajoilla. Oman ajan järjestäminen ja lepääminen ovat parhaat tavat palautua. Ensin tulee oma terveys, sitten muut velvollisuudet. Pitää tietää, miten paljon jaksaa.

Kuopiossa tietojenkäsittelytieteitä opiskelevalla Patrik Sunnarborgilla on menossa toinen vuosi, ja opinnot ovat alkaneet edetä aiempaa hektisempään suuntaan. Kursseilta tulee runsaasti kotitehtäviä, mikä johtaa siihen, että opinnot tulevat mukaan myös kotiin.
– Alallamme toisen opiskeluvuoden sanotaan olevan se kovin vuosi, Sunnarborg kertoo.
Vaikka opinnot vaativat paljon ja opiskeltavat asiat vaikeutuvat, Sunnarborg on pysytellyt lujana vapaa-ajan käytön kanssa. Sunnarborgin tapa tasapainottaa arkea on aktiivinen liikkuminen.
– Halu olisi liikkua joka päivä. Tätä nykyä harrastan liikuntaa 4–5 kertaa viikossa: muun muassa lenkkeilen ja käyn salilla kaverini kanssa.
– Liikunnalla saan ajatukset pois koulujutuista, ja ne varmasti pyörisivät päässä, jos jäisin kotiin istuskelemaan.
– Tapaan tehdä myös päiväsuunnitelmia, joihin listaan kaikki tehtävät asiat. Tämä konkretisoi päivärytmiä ja auttaa siihen, jos tuntuu että asiat leviävät käsiin, Sunnarborg selvittää.

Ota stressi haltuun

  • Huolehdi ihmissuhteistasi.
  • Pyri eroon murehtimisesta – vatvomisen sijaan etsi konkreettisia ratkaisuja tilanteeseen.
  • Liiku itseäsi kuunnellen ja voimavarojesi rajoissa – liikunnan vastapainona muista lepo ja rentoutuminen.
  • Nuku riittävästi.
  • Syö terveellisesti ja säännöllisesti.
  • Käytä alkoholia vain kohtuudella.
  • Tarkastele itselle asettamiasi vaatimuksia ja mieti, voitko suhtautua itseesi lempeämmin.
  • Lähde: YTHS