Tavoite aloittaa toukokuussa

Havainnekuva Kuopion portista katutasosta. Kuva: Lapti.

Kuopion Porttiin nousee kolme tornitaloa, joihin tulee yhteensä 200 asuntoa.

Pitkään odotettu aseman seudun kehittäminen on vihdoin ottamassa konkreettisia askelia. Rakennusliike Laptin tavoite on, että alueella päästäisiin rakentamaan toukokuussa. Rakentaminen kestää noin viisi vuotta. Kuopion linja-autoaseman ympäristöön on nousemassa neljä taloa, joista kolme on 14–16-kerroksisia. Kuopion Portti -nimellä tunnettuun hankkeeseen on tulossa asuntoja, sekä toimisto-, liike- ja pysäköintitilaa. Suurin osa rakennuksista tulee Puutarhakadun ja junaradan väliin, matkakeskuksen alueelle.

LAPTIN Itä-Suomen aluejohtaja Risto Pekkarinen kertoo, että liiketilat ja valtaosin myös toimistotilat sijoittuvat mataliin jalkaosiin, asuminen torneihin.
– Pohjois-puolelle on tulossa noin 200 asuntoa. Rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa asuntojen koot vaihtelevat 23,5–129 neliöön. Hanke toteutetaan vaiheittain ja yhteensä rakennetaan yli 50 000 neliötä asuin-, toimisto-, liike- ja pysäköintitilaa.

HELSINGIN Sanomat noteerasi Kuopion Portti -hankkeen 11.2. jutussa, jossa kerrottiin, kuinka tornitalot leviävät Helsingistä maakuntiin ja kuinka Kuopio rakentaa niitä peräti neljä. Hankepäällikkö Antti Niskanen Kuopion kaupungilta kertoo, että kaupungin lähtökohtana kehittämisessä on ollut se, että alueelle syntyisi toiminnallinen kokonaisuus.
– On lähdetty miettimään, miten nykyiset ja suunnitellut toiminnot saadaan sinne mahtumaan. Kaupunki on kaavoituksessa selvittänyt ja tutkinut, että millaisia ratkaisuja alueelle on mahdollista toteuttaa. Rajallisesta maapinta-alasta on lähdetty nostamaan niitä sitten korkeuksiin.

NISKANEN luottaa kaavoittajiin ja on sitä mieltä, että tornitalot ja muut suunnitellut rakennukset sopivat juuri asemanseudulle. Hän muistuttaa, että kaavoituksissa on tutkittu ja selvitetty tarkkaan, minne korkeita rakennuksia voi syntyä. Hän haluaa vielä lisätä, että Kuopion Portti on myös sisäänkäynti Kuopioon.
– Minusta tuollainen rakentaminen sopii juuri tuohon. Itse ajattelen aluetta myös siitä näkökulmasta, että millainen fiilis jollekin Kuopioon tulevalle tulee ensimmäisenä kun hän nousee junasta. Miten kaupunki näyttäytyy ja millaisen mielikuvan se luo. Sama on hyvä miettiä myös kun lähtee pois. Mitkä tuntemukset jäävät kun saa asioida modernissa keskuksessa, jossa on paljon toimintaa ja näyttävän näköistä rakentamista. Asemanseudulla on myös vaikutusta Kuopion imagoon ja mielikuviin muualla Suomessa, Niskanen sanoo.

Kuopion linja-autoasema on suojeltu rakennus. Kuva: Emma-Ria Rönkkö.